Wetgeving
Elk financieel adviesbureau wordt geacht te werken conform diverse gedragscode’s. Dit zijn onder andere de gedragscode hypothecaire financieringen, de gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en de gedragscode financiële dienstverlening. Wij handelen naar de letter en de geest van deze gedragscodes. Uiteraard begint alles met de eigen integriteit.

Eigen integriteit
Onze bedrijfsintegriteit is het uitgangspunt voor al ons handelen. Dit betekent dat wij niet alleen naar de wetgeving handelen maar ook naar redelijke en billijke maatstaven en de intentie van de wet. Hierbij respecteren wij de wensen en doelstellingen van onze klanten en onszelf. Zo is het voor ons niet toelaatbaar dat er frauduleus gehandeld wordt.

Gevolgen
Mocht iemand ons willen aanspreken op ons handelen dat niet in lijn ligt met de waarden en normen die wij nastreven, verzoeken wij u dit middels een klacht aan ons kenbaar te maken. De klacht kunt u zenden aan klacht@helderhuis.nu. Mochten wij vermoeden dat één van onze klanten in strijd met de wet handelt zullen wij deze klant daarop aanspreken en in uiterst geval geen werkzaamheden meer voor deze persoon uitvoeren.

Op deze wijze hopen wij uw vertrouwen te blijven waarmaken.