Vaak worden een jaarverslag en jaarrekening als één product gezien, maar er is toch een verschil. Hoe verhouden deze twee producten zich tot elkaar en waaraan moeten ze voldoen?

Jaarverslag

In een jaarverslag blikt u terug op de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. Het brengt uw werkzaamheden in kaart en informeert derden over de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Immers, bedrijven hebben vaak veel belangstellenden, zoals aandeelhouders, banken, zakenrelaties en personeel.

De inhoud van het jaarverslag kent geen vast model, maar bevat meestal een profiel van uw organisatie, met daarin uw visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en successen. U kunt een jaarverslag zien als een visitekaartje voor uw onderneming.

Bij een klein bedrijf is een jaarverslag met enkele pagina’s voldoende. Grotere ondernemingen maken verslagen van ruimere opzet. Vaak geldt: hoe groter een onderneming, des te meer gegevens.

Eenmanszaken en vof’s zijn overigens niet verplicht een jaarverslag te maken.

Jaarrekening

Het financiële deel van een jaarverslag is de jaarrekening. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer hoe het er financieel aan toe is gegaan in uw bedrijf in het betreffende boekjaar. Het bestaat uit 3 onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting.

Hoe groter uw bedrijf, des te meer financiële informatie u in het rapport zult moeten vermelden. Meestal stelt de accountant of boekhouder de jaarrekening voor u op, maar u mag het uiteraard ook zelf doen. Bij grotere bedrijven met een bepaalde omvang, moet een accountant de jaarrekening goedkeuren.

Onder andere bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht.