KANTONGERECHT

Laagdrempelige rechtspraak
De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken onder de € 25.000 behandelt. Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term ‘kantonrechter’ is echter blijven bestaan. deze rechter is laagdrempelig, omdat het niet verplicht is u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Wel is het verstandig professionele hulp in te huren.

Wat kan Helder Huis betekenen
Of u nu eiser bent of dat er van u iets te eisen zal zijn, in beide gevallen kan Helder Huis u prima bijstaan. Wij zullen altijd eerst onderzoeken of het mogelijk is om op andere wijze dan via de rechter tot een oplossing te komen. meestal is dit voor alle partijen beter en voordeliger. Als blijkt dat dit echt niet mogelijk is zullen wij u zo goed mogelijk bijstaan en het uiterste resultaat voor u betrachten.

Resultaten uit het verleden
U kent die uitspraak ongetwijfeld, geen garantie en geen zekerheid. Wel een prima resultaten lijst op vrijwel alle gebied. Zowel incasso, huurrecht en arbeidsrecht is voor Helder Huis bekende materie. Op deze gebieden hebben wij zeer goede resultaten behaald en kunnen uitstekende referenties overleggen.

KIFiD
Ook op het gebied van financieel recht voelen wij ons prima thuis. De laatste jaren zijn financiële adviezen steeds vaker niet volledig correct. Onze specialisten op financieel gebied kunnen dossiers goed en snel beoordelen op schade. Deze schade wordt eerst bij de dienstverlener ter overweging aangeboden. Wenst deze niet te compenseren dan kan de schade bij het KIFiD voorgelegd worden voor schadeloosstelling.

Wilt u meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.