DIENSTVERLENING IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD

Passie
Helder Huis heeft zichzelf ten doel gesteld de dienstverlening in Nederland te verbeteren. Dit komt voort uit onze visie op het vak. Mensen met passie de toegevoegde waarde laten ervaren van onze diensten is het doel, iedere dag weer. Dit doen we door consumenten te helpen met (complexe) financiële vraagstukken, op maat gesneden juridisch advies, optimale begeleiding bij aan – en verkoop van woningen en zorgvuldige boekhouding en administratieve diensten.

Behoefte
Hiervoor zetten onze kwalitatief goed opgeleide medewerkers zich in om een verandering teweeg brengen waarmee we onze cliënten beter kunnen bedienen. Altijd door in beeld te brengen wat de echte behoefte is. Wij voeren niet uit wat er gevraagd wordt, wij realiseren wat er mee bedoeld wordt. Door op een andere manier in gesprek te raken, weet je niet alleen wat iemand zegt belangrijk te vinden, maar weet je wat iemand echt belangrijk vindt. Waar zijn passie ligt, waar iemand blij van wordt, wat iemand motiveert. Alleen zo kan je immers een dienst naadloos laten aansluiten op wat iemand echt wil en nodig heeft.

Ontzorgen
Iets op een andere manier uitleggen, afgestemd op wat iemand belangrijk vindt, wat hem raakt, zorgt voor meer inzicht en een beter begrip. Pas wanneer dat besef er is, kan iemand weloverwogen een keuze maken. Door mensen te helpen aan meer inzicht (kennis) maar vooral bredere inzichten (begrip en toepasbaarheid) kan er een kwalitatief beter gesprek plaatsvinden. Onze adviseurs, dienstverleners en juristen begrijpen dit, stralen dit uit en helpen mensen hierbij. Met maar één doel: ontzorgen!