DIVERSE OVEREENKOMSTEN

Eenvoudige overeenkomsten
Tussen mensen worden op verschillende wijzen overeenkomsten gesloten. Mondeling, schriftelijk, via het internet en vaak zonder er echt over na te denken. Vaak is dit ook niet echt nodig. Als u een brood besteld bij de bakker en u erbij zegt dat u een gesneden melkwit wilt, krijgt u een melkwit gesneden. Het zal ook ingepakt zijn, omdat dit gebruikelijk is en het zal 800 gram wegen omdat dat het voorgeschreven standaard gewicht van een brood is. U betaalt dan de prijs die gevraagd wordt en vindt u het te duur dan gaat u een deur verder. Eenvoudig en niet al te moeilijk.

Ingewikkelde overeenkomsten
De overeenkomst wordt ingewikkelder als het allemaal niet zo vanzelf sprekend is. Met name bepaalde restricties zullen schriftelijk moeten worden vastgelegd. Het is immers lastig te bewijzen dat er sprake was van bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding, en als dit al duidelijk is, hoe deze eruit ziet. wat is de termijn voor levering? Wat als deze termijn wordt overschreden? Wie is aansprakelijk voor extra kosten? En wanneer vangt de overeenkomst aan of eindigt deze? Het is zaak deze afspraken goed en duidelijk op papier te zetten. Daarbij moet worden overwogen wat wettelijk is toegestaan om te voorkomen dat (gedeelten) van de afspraken nietig of vernietigbaar zijn.

Duidelijke werkwijze
Helder Huis zal bij het opstellen van overeenkomsten eerst de wensen van de partijen inventariseren. Daarna zal een concept worden opgemaakt waarin feitelijk alles nog te wijzigen is. Hierbij worden eventuele tegenstrijdige wensen toegelicht en de consequenties van bepaalde keuzes worden besproken. Aan de hand hiervan wordt de definitieve overeenkomst opgesteld.

Conflicten
Ook bij conflicten gaan wij resultaatgericht te werk. De overeenkomsten worden geanalyseerd en de partijen worden beide gehoord (indien mogelijk). Daarna zullen wij voor de opdrachtgever(s) een zo goed mogelijk resultaat behalen ofwel in onderling overleg, of via gerechtelijke tussenkomst.

Wilt u meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.