Solide partner

De salarisadministratie is een belangrijk onderdeel binnen het dienstenpakket van Helder Huis. Veel ondernemers hebben immers personeel in dienst en al bij de eerste werknemer wordt u als ondernemer geconfronteerd met een groot aantal kwesties op het gebied van de personeels- en salarisadministratie.

Denkt u bijvoorbeeld aan zaken als:

  •  Het opstellen van een adequate arbeidsovereenkomst;
  • Het bijhouden van de salarisadministratie;
  • Het maken van proforma berekeningen voor een werknemer die daar om vraagt;
  • Het verzorgen van de maandelijkse of vierwekelijkse aangifte loonheffing;
  • Het rekening houden met eventueel geldende CAO’s;
  • Het doorgeven van bedragen en mutaties aan pensioenfondsen.

Helder Huis is op de hoogte van alle voormalige en actuele fiscale wetten en regelingen, subsidies en veranderingen en daar profiteren onze klanten van mee.

Dankzij een efficiënte werkwijze zijn wij in staat om een aantrekkelijke prijs te berekenen, waardoor uitbesteden voor u een kostenbesparing kan opleveren. Het is daarom niet vreemd dat een groot aantal ondernemingen hun loonadministratie aan Helder Huis hebben toevertrouwd.
Helder Huis regelt de gehele loonadministratie tot de jaarafwerking aan toe. Dit betekent dat er veel moet worden uitgezocht. Helder Huis ziet dat als een uitdaging. Zij verzorgt de aanvragen bij de bedrijfsvereniging en belastingdienst en onderhoudt hiermee goede contacten.

Helder Huis zoekt vooraf uit welke rechtsposities er voor zowel werkgever als werknemer van toepassing zijn. Is er een CAO van kracht en zo ja; wat is de inhoud? Kunnen de werknemers in een functiegroep worden ingedeeld of zijn er andere loonafspraken? Hoe zit het met de onkostenvergoedingen? Zijn er onverhoopt problemen, dan treden de loonadministrateurs van Helder Huis namens u op als woordvoerder. Als deze gegevens bekend zijn en Helder Huis heeft de arbeidsovereenkomst opgesteld kunnen de loonspecificaties worden opgemaakt.

Helder Huis weet als geen ander dat het administreren van lonen geen statisch proces is. Zij controleert en bewaakt continu de lonen, pensioenen en andere inhoudingen. Volgen de werkgevers de regels wel op? Zijn er premiewijzigingen? Moeten er op grond van de CAO loonsverhogingen worden doorgevoerd? Vragen, die stuk voor stuk niet onbeantwoord blijven.

Uiteraard is het bij Helder Huis ook mogelijk de loonstroken, journaalposten en de aangifte loonheffing digitaal te ontvangen. Veilig en efficiënt in PDF vorm via de email. Eventueel voorzien van uw eigen bedrijfslogo!